Over de Noordoostpolder

De Noordoostpolder is pas in 1942 drooggelegd

De geschiedenis van de Noordoostpolder is jong. Pas in 1937 is men begonnen met het aanleggen van de dijken in het IJsselmeer ten behoeve van de drooglegging van de Noordoostpolder. vlastrekken Hierna begon het droogpompen van het gebied, dat officieel op 9 september 1942 is voltooid.
De Noordoostpolder is teruggewonnen op de voormalige Zuiderzee, een gevaarlijke binnenzee waarin vele schepen zijn vergaan. Na de drooglegging zijn er dan ook tientallen scheeps- wrakken aangetroffen. De vindplaats van vele van deze wrakken is gemarkeerd met een 3 meter hoge blauw - witte paal met een rood scheepje er bovenop. Deze markeringen vindt u overal terug in het landschap.

De Noordoostpolder ligt 2 tot 5 meter onder de zeespiegel

Na de inpoldering van de Noordoostpolder is een polder ontstaan die vlak en recht is en tussen de 2 en 5 meter onder de zeespiegel ligt. De boerderijen zijn natuurlijk allemaal van na de tweede wereldoorlog en op een unieke en efficiënte manier gebouwd. Hierdoor kunnen zij nu nog steeds als een bouwpakket uit elkaar worden gehaald en op een andere locatie weer opgebouwd worden.

schuur in aanbouw

De bewoners van de Noordoostpolder

Na de inpoldering zijn landbouwers uit alle streken van het land in de Noordoostpolder komen wonen om het nieuwe land te ontginnen. Vandaag de dag wonen er zo’n 50.000 mensen in de Noordoostpolder, waarvan ongeveer de helft in Emmeloord dat zijn naam ontleent aan het dorpje Oud Emmeloord op het voormalige eiland Schokland. Andere plaatsen in de Noordoostpolder zijn Marknesse, Ens, Luttelgeest, Nagele en Tollebeek.

De waterhuishouding in de Noordoostpolder

lemstervaartHet grondgebied van de Noordoostpolder wordt geïnfiltreerd. Dit betekent, dat het water vanuit het hoger gelegen IJsselmeer direct in de sloten kan lopen t.b.v. drinkwater voor het vee en beregening van de velden met sproei- installaties. Door infiltratie toe te passen in de Noordoostpolder is het water kraakhelder.