Welkom bij natuurvereniging de Kop van de Nop

Ontdek het unieke gebied met de gratis fiets- wandel- en skeeler-routes

De natuurvereniging ‘De KOP van de NOP’ is een actieve natuurvereniging die zich met haar activiteiten in het bijzonder richt op het noordelijke gedeelte van de Noordoostpolder. Als natuurvereniging in de Noordoostpolder trachten wij door gerichte werkzaamheden in het landschap zo veel mogelijk de natuur- waarden te behouden en nieuwe kansen te geven. Daarnaast proberen wij als natuur- vereniging in de Noordoostpolder zoveel moge- lijk mensen van de noodzaak en het nut van natuurbehoud te overtuigen. In het weidse gebied waar wij ons als natuurvereniging op richten komen veel weidevogels voor. Het is uitermate geschikt voor het ondernemen van activiteiten. Daarom bieden wij u als natuurvereniging op onze website fiets- wandel- en skeeler-routes aan waarmee u dit mooie en weidse gebied op uw eigen manier kunt ontdekken!

bord rutten urk lemmer

Natuurverenigingen en het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Momenteel krijgt elke landbouwer steun van de Europese Unie. De hoogte van de steun is afhankelijk van de gewassen die hij heeft geteeld en het aantal hectares. Dit verandert over een paar jaar wanneer het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in werking treedt. Een landbouwer ontvangt dan een basisbedrag per beteelde hectare en krijgt de mogelijkheid om aan vergroening van het landschap mee te doen. Hierbij wordt ongeveer 6% van de beteelde oppervlakte ingezaaid met gewassen, die goed zijn voor de vogelstand. Het doel hiervan is, om de natuur ruimte te geven naast de intensieve landbouw.

De Noordoostpolder is na de tweede wereldoorlog zeer doelmatig ingericht, omdat de productiviteit van het land in deze periode het allerbelangrijkste was. Hierdoor zijn er in dit gebied vrijwel geen onproductieve stukjes land te vinden die de doelen van het GLB kunnen dienen. Daarom worden bij de invoering van het nieuwe systeem in de Noordoostpolder natuurverenigingen, als De KOP van de NOP, nauw betrokken.

Het wordt een uitdaging voor natuurverenigingen in de Noordoostpolder om in 2015 het nieuwe GLB invulling te geven en landbouwers te overtuigen van de toegevoegde waarde van natuurbehoud.

logo in tuinNatuurvereniging ‘De KOP van de NOP’
Lemsterweg 32
8313 RC Rutten
Telefoon: 06 – 1352 1360
Voorzitter: Jos de Laat